Optimalisatie van uw bedrijfsprocessen

ARCUS ondersteunt uw staf- en supportafdelingen op interim- en projectbasis
om uw organisatie beter te laten presteren.

Scroll Down

U wilt resultaten boeken? Dit is onze visie


1. Onderzoek

ARCUS scant uw organisatie, afdeling of team en signaleert knelpunten en kansen. Wij maken complexe bedrijfsvoering inzichtelijk en ontrafelen verwarrende communicatieknopen. In gesprek met u en uw werknemers zoomen we in op teamstructuur en taakverdeling. Dit levert een duidelijk beeld van uw interne organisatie op. Waar ligt uw kracht maar vooral ook: welke aandachtspunten zijn er en hoe kunnen die worden aangepakt.

2. Advies

Aan de hand van de onderzoeksresultaten brengt ARCUS een advies uit. Na het bespreken van dit advies bepalen we een reeks concrete doelen die geschikt zijn voor een duurzame en succesvolle bedrijfsvoering. ARCUS hecht belang aan een advies op maat en adviseert pragmatisch, altijd in het belang van uw organisatie.

3. Implementatie

Wij ondersteunen bij de realisatie van het voorgestelde stappenplan. Het is ook mogelijk om de implementatie in zijn geheel aan ARCUS over te laten. Wij putten uit 20 jaar ervaring in tal van organisaties en erkennen zodoende de noodzaak van doortastende uitvoering. Onze kracht zit in duidelijke communicatie, motivatie en optimalisatie. Zo creëren we een breed draagvlak dat de beste uitkomst garandeert.

Krachtige samenwerking leidt tot buitengewoon resultaat

Een heldere teamstructuur met een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Op basis van 20 jaar managementervaring helpt ARCUS u deze structuur te realiseren. Drijfveren, cultuuropvattingen, ambities en vaardigheden worden door ARCUS gebundeld in een doelgerichte werkwijze die flexibel en effectief is. Daar profiteert uw team, afdeling of organisatie direct van. Zo ontwerpen wij samen met u een werkomgeving en organisatiestructuur die optimaal rendeert.

Kenmerkend voor de aanpak van ARCUS:

  • Structuur
  • Daadkracht
  • Mensgericht
  • Verbindend

Kengetallen

Kengetallen geven kort en krachtig een antwoord op de vraag: hoe gezond is uw organisatie? ARCUS helpt u bij het bepalen van de kengetallen die van belang zijn voor uw organisatie. Vervolgens laten wij u zien hoe u deze leest en interpreteert. Zo is de voortgang helder in onderbouwing en weet u waar, indien nodig, bijgestuurd dient te worden.

Automatisering

ARCUS helpt u bij het structureren en standaardiseren van automatiseringsprocessen. U vergroot hiermee uw productiviteit en kunt zich concentreren op processen die aandacht nodig hebben en groeikansen bieden. De druk van tijdrovende administratieve processen neemt af en werknemers richten zich met hernieuwde energie op groeikansen en ontwikkelgebieden.

Van samenwerking tot resultaat

RealDrives voor efficiënt werken

RealDrives voor uw team

RealDrives is een methode die wij inzetten om drijfveren te meten en een optimale teamsamenwerking te bereiken. Drijfveren geven een krachtige motivatie om keuzes te maken en beslissingen te nemen. RealDrives laat zien in welke mate individuen zich aanpassen aan hun omgeving. Zo is een organisatie effectiever bij het aansturen van een team of afdeling en is het voor een team of afdeling mogelijk om een ideale rolverdeling te bepalen.

Wilt u een team dat effectief samenwerkt? Wilt u een nieuwe medewerker aannemen die het team perfect aanvult? Door middel van RealDrives analyseert ARCUS drijfveren en gedrag van individuele medewerkers en de samenwerking in een team.

RealDrives geeft inzicht in: Realdrives Logo

  • Taakverdeling
  • Teamsamenstelling
  • Teamontwikkeling

Vivian Visser, directeur van Arcus Support Management:

“ARCUS plaatst zichzelf midden in de organisatie en is sterk betrokken bij werknemer én werkgever. We leggen onze vinger graag op de zere plek maar reiken bovenal praktisch uitvoerbare oplossingen aan. We zetten in op brede betrokkenheid door de gehele organisatie. ARCUS weet de essentie van uw organisatie te duiden zodat uw energie nergens verloren gaat. Dat is ARCUS. Daar ligt onze kracht.”

Focus op optimale dienstverlening

Ik organiseer en structureer enerzijds en motiveer en enthousiasmeer anderzijds. Zo leg ik de verbinding tussen denken en doen en vertaal ik, samen met u, focus en ideeën naar daadkracht. Mijn doel: een gestroomlijnde organisatie met gemotiveerde mensen die focussen op de optimale dienstverlening van uw bedrijf.

Benieuwd hoe uw bedrijf ervoor staat?

Maak kennis met ARCUS en ontdek op korte termijn hoe uw organisatie beter kan presteren.
Vul hieronder uw naam en e-mailadres in en u hoort snel van ons!


U kunt natuurlijk ook bellen of e-mailen.